Vài trò của thiết bị trong sản xuất nông nghiệp

x 12:09:29 06/03/2016
Những năm qua, cùng với sự tăng trưởng của sản xuất nông nghiệp, nhiều loại máy móc thiết bị cũng được đã được dưa vào sử dụng trong sản xuất nông nghiệp...để thay thế lao động thủ công, giải quyết khâu lao động nặng nhọc, tính thời vụ, giảm tổn thất trong nông nghiệp
Những năm qua, cùng với sự tăng trưởng của sản xuất nông nghiệp, nhiều loại máy móc thiết bị cũng được đã được dưa vào sử dụng trong sản xuất nông nghiệp...để thay thế lao động thủ công, giải quyết khâu lao động nặng nhọc, tính thời vụ, giảm tổn thất trong nông nghiệp. Bên cạnh đó, việc áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp còn giảm chi phí đầu vào, tăng chất lượng sản phẩm, góp phần tăng lợi nhuận khoảng 30% so với không áp dụng cơ giới hóa….. Chính vì vậy, cơ giới hóa đóng vai trò quan trọng trong sản xuất nông nghiệp đang được ngành chức năng khuyến khích nông dân tham gia.

Theo thống kê cho thấy việc cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp đã góp phần làm giảm chi phí và tăng thu nhập cho người nông dân. Chỉ tính riêng việc áp dụng máy gặt đập liên hợp đã giảm từ 400 đến 500 ngàn đồng/ha so với cắt tay, và giảm từ 2 - 3% hao hụt so với thu hoạch nhiều giai đoạn. Như vậy nếu tính toàn khu vực đồng bằng sông Cửu Long hàng năm nếu cơ giới hóa sẽ tiết kiệm được 1.600 – 2.000 tỷ đồng và giảm thất thoát từ 500.000 – 700.000 tấn lúa. Đó là chưa kể đến việc giải quyết được sự thiếu hụt lao động vào mùa thu hoạch rộ. Đây mới chỉ thống kê của khu vực đồng bằng sông Cửu Long, nếu tính cả nước thì số lượng nhiều hơn. 

Nhìn nhận từ thực tế đó, chúng tôi đã nghiên cứu và đưa ra sản xuất các máy móc phục vụ cho nông nghiệp như: tủ sấy các loại, buồng hấp bịch nấm, máy băm rơm rạ, máy đóng bịch nấm, giàn giá nấm...